• ACE-BMQ2201系列编码器

  • 产品规格:ACE-BMQ2201系列编码器
  • 供货周期:六个月
  • 描述:本系列产品是一款使用方便绝对角位置编码器,使用标准化的PWM、SPI、I2C接口,输出信号分辨率有12位、14位、15位以及21位多种可选

ACE-BMQ2201系列编码器 

   image.png

Ø  本系列产品是一款使用方便绝对角位置编码器,使用标准化的PWM、SPI、I2C接口,输出信号分辨率有12位、14位、15位以及21位多种可选;

    Ø  最高精度可达10角秒;

    Ø  不受外部磁场干扰;

    Ø   SPI/I2C接口可设置零点。  

image.png  image.png

 image.png

    

image.png

image.png